1 Korintským 6:2-3

1 Korintským 6:2-3 CSP

Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíteli svět, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života!
CSP: Český studijní překlad
Share