1 Korintským 5:7

1 Korintským 5:7 CSP

Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl [za nás] obětován.
CSP: Český studijní překlad
Share