مەرقۆس 14:65

مەرقۆس 14:65 KSS

هەندێک کەوتنە تف لێکردنی، دەم و چاویان داپۆشی و لێیان دەدا، پێیان دەگوت: «ئەگەر پێغەمبەریت، بزانە کێ بوو لێیدایت؟» پاسەوانەکانیش گرتییان و دایانە بەر زللە.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share