مەرقۆس 14:62

مەرقۆس 14:62 KSS

عیسا فەرمووی: «من ئەوم. لە داهاتووش دەبینن کوڕی مرۆڤ لە دەستەڕاستی خودای توانادار دادەنیشێت و بەسەر هەوری ئاسمانەوە دێتەوە.»
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share