مەرقۆس 14:61

مەرقۆس 14:61 KSS

بەڵام عیسا بێدەنگ مایەوە و هیچ وەڵامی نەدایەوە. دیسان سەرۆکی کاهینان لێی پرسی و پێی گوت: «ئایا تۆ مەسیحەکەی، کوڕی خودای پیرۆز؟»
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share