مەرقۆس 14:54

مەرقۆس 14:54 KSS

پەترۆسیش دووربەدوور تاکو ناو حەوشەی ماڵی سەرۆکی کاهینان دوای کەوت، لەگەڵ خزمەتکاران لەبەردەم ئاگر دانیشتبوو خۆی گەرم دەکردەوە.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share