مەرقۆس 14:53

مەرقۆس 14:53 KSS

عیسایان بردە لای سەرۆکی کاهینان، هەموو کاهینانی باڵا و پیران و مامۆستایانی تەورات کۆبوونەوە.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share