مەرقۆس 14:45

مەرقۆس 14:45 KSS

هەرکە یەهوزا گەیشت، چوو بۆ لای عیسا و گوتی: «ڕابی!» و ماچی کرد.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share