مەرقۆس 14:10

مەرقۆس 14:10 KSS

یەهوزای ئەسخەریوتی کە یەکێک بوو لە دوازدە قوتابییەکە، چوو بۆ لای کاهینانی باڵا تاکو عیسا بە گرتن بدات.
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share