مەرقۆس 10:3

مەرقۆس 10:3 KSS

وەڵامی دایەوە: «موسا فەرمانی چی پێ کردوون؟»
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share