Jesaja 40:8

DB
Die Boodskap

8Gras droog uit. Blomme gaan dood. Maar wat die Here sê, hou vir altyd.”