Jesaja 12:5

DB
Die Boodskap

5Sing tot eer van die Here, want Hy het verstommende dinge gedoen. Gaan vertel dit vir die hele wêreld.