OPENBARING 12
AFR53

OPENBARING 12

12
Die vrou en die draak.
1EN 'n groot teken het in die hemel verskyn: 'n vrou wat met die son bekleed was, en #Hoogl. 6:10die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van twaalf sterre;
2en #Jes. 66:7; Miga 4:10sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood.
3En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi #Ps. 91:13; Jes. 27:1; Openb. 13:2,4,11; 16:13; 20:2draak met sewe koppe en #Dan. 7:7tien horings, en op sy koppe sewe krone;
4en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en #Dan. 8:10hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, #Mt. 2:16sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.
5En sy het 'n manlike kind gebaar, #Openb. 2:27wat al die nasies met 'n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.
6En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou #Openb. 11:3,14duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank.
7En daar het oorlog in die hemel gekom: #Dan. 10:13Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen #Openb. 12:3die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;
8en hulle kon nie oorwin nie, en #Lk. 10:18; II Petr. 2:4hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.
9En die groot draak #Joh. 12:31is neergewerp, die ou #Gén. 3:1,4slang wat genoem word duiwel en #Openb. 2:9Satan, #Openb. 20:3,8wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
10Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en #Openb. 11:15die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy #Job 1:9; 2:4,5wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
11En #Joh. 16:33hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en #Openb. 1:2; vers 17deur die woord van hulle getuienis, en #Lk. 14:26; Openb. 2:10hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
12Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; #Openb. 8:13wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
13En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy #Vers 2die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;
14maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, #Dan. 7:25; 12:7'n tyd en tye en 'n halwe tyd.
15En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.
16En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
17En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan #Gén. 3:15om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en #I Joh. 5:10; Openb. 19:10die getuienis van Jesus Christus hou.
Die dier wat uit die see opkom.
18EN ek het op die sand van die see gaan staan.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953