JOB 42:9 AFR53 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
9Toe het Élifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naämatiet, heengegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het; en die Here het Job in guns aangeneem.