KOLOSSENSE 3:16 AFR53 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
16Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar #Efés. 5:19met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.