PSALMS 99
AFR53
99
’n Psalm tot eer van die driemaal-Heilige.
1 # I Kron. 16:31; Ps. 97:1 DIE Here is Koning; laat die volke bewe! #Ex. 25:22; Ps. 80:2Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder!
2Die Here is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.
3Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! #Lk. 1:49Heilig is Hy!
4Ook die sterkte van die Koning wat die reg liefhet. Ú het bevestig wat regverdig is; Ú het reg en geregtigheid gedoen in Jakob.
5Verhef die Here onse God, en buig julle neer voor #I Kron. 28:2die voetbank van sy voete. Heilig is Hy!
6 # Ex. 24:6-8; 40:23,25 ens.; Lev. 8:1 Moses en Aäron was onder sy priesters, en #I Sam. 7:9Samuel onder die aanroepers van sy Naam. Hulle #I Sam. 12:18het die Here aangeroep, en Hý het hulle verhoor.
7In die #Ex. 33:9; Núm. 12:5wolkkolom het Hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting wat Hy hulle gegee het.
8 o Here onse God, Ú het hulle verhoor, U was vir hulle ’n vergewende God en Een wat wraak oefen oor hulle dade.
9Verhef die Here onse God, en buig julle neer voor #Ps. 2:6sy heilige berg. Want heilig is die Here onse God.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953