PSALMS 70
AFR53
70
Dawid bid God om hom gou te verlos.
1VIR die musiekleier. ’n Psalm van Dawid, #I Kron. 16:4; Ps. 38:1by die gedenkoffer.
2 # Tot vers 6: Ps. 40:14-18 o God, maak tog gou om my te red, o Here, om my te help!
3Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my ongeluk, agteruitwyk en in die skande kom.
4Laat hulle wat sê: Ha, ha! #Ps. 6:11teruggaan vanweë hul beskaming.
5Laat in U vrolik en bly wees almal wat U soek; en laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is God!
6Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, #Ps. 141:1kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; Here, vertoef tog nie!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953