Parallel
150
Halleluja!
1HALLELUJA! Loof God #Ps. 11:4in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
2Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
3Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met #Ps. 71:22harp en siter;
4loof Hom met #Ex. 15:20tamboeryn en koordans, loof Hom met #Jes. 38:20snarespel en #Gén. 4:21fluit;
5loof Hom met helder #II Sam. 6:5simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6 # Ps. 145:21 Laat alles wat asem het, die Here loof! Halleluja!