PSALMS 146
AFR53
146
God die enigste ware helper.
1HALLELUJA! #Ps. 103:1Loof die Here, o my siel!
2 # Ps. 104:33 Ek wil die Here prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.
3 # Ps. 118:9 Vertrou nie op prinse, #Ps. 118:8; Jes. 2:22op die mensekind, by wie geen heil is nie.
4 # Ps. 104:29 Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.
5 # Ps. 144:15 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God,
6 # Hand. 14:15 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;
7 # Ps. 103:6 wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. #Jes. 61:1Die Here maak die gevangenes los.
8 # Mt. 9:30 Die Here open die oë van die blindes; die Here rig die wat geboë is, op; die Here het die regverdiges lief.
9 # Ex. 22:21,22 Die Here behoed die vreemdelinge; Hy rig #Deut. 10:18wees en weduwee weer op; #Ps. 147:6maar die weg van die goddelose maak Hy krom.
10 # Ps. 10:16 Die Here is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! #Ps. 105:45Halleluja!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953