PSALMS 141
AFR53
141
Gebed om bewaar te bly van verleiding en vervolging.
1 ’n PSALM van Dawid.
Here, ek roep U aan; #Ps. 70:6kom tog gou na my toe; luister na my stem as ek U aanroep.
2Laat #Lk. 1:10; Openb. 5:8my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die #Ex. 29:41aandoffer.
3 Here, stel #Ps. 39:2’n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.
4Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie; en laat my van hulle lekkernye nie eet nie.
5Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig — hoofsalf sal my hoof nie weier nie; want nog is my gebed teen hulle booshede.
6As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is.
7Soos ’n mens in die aarde vore en skeure trek, #Ps. 53:6is ons beendere gestrooi by die mond van die doderyk.
8Want #Ps. 25:15op U is my oë, Here Here; by U skuil ek: giet my siel nie uit nie!
9Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my #Ps. 140:6strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid.
10Laat die goddelose #Ps. 7:16in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ék verbygaan!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953