Parallel
124
# Ps. 120:1 Geloofd sy die Redder van Israel.
1 # Ps. 120:1 ’n BEDEVAARTSLIED. #Ps. 131,133, verse 1Van Dawid.
# Ps. 94:17 As die Here nie vir ons was nie — #Ps. 129:1laat Israel dit sê —
2as die Here nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie,
3dan het hulle ons #Ps. 56:1lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het;
4dan het #Ps. 18:16; 144:7die waters ons oorstroom, ’n stroom het oor ons siel gegaan;
5dan het die trotse waters oor ons siel gegaan.
6Geloofd sy die Here wat ons aan hulle tande nie as buit oorgegee het nie!
7Ons siel het vrygeraak soos ’n voël #Ps. 91:3uit die vangnet van die voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak.
8 # Ps. 121:2 Ons hulp is in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het.