Parallel
123
Die oog na bowe!
1 # Ps. 120:1 ’n BEDEVAARTSLIED.
# Ps. 121:1 Ek slaan my oë op tot U wat #Ps. 2:4; 11:4in die hemel troon.
2Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres — so is ons oë op die Here onse God, totdat Hy ons genadig is.
3Wees ons genadig, o Here, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van #Neh. 4:4veragting;
4meer as versadig is ons siel van die #Neh. 2:19spot van #Amos 6:1die oormoediges, van die veragting van die trotsaards!