Parallel
113
Die Here verhef die geringes.
1HALLELUJA! #Ps. 135:1Loof, o knegte van die Here, loof die Naam van die Here!
2 # Ps. 115:18 Laat die Naam van die Here geprys word, van nou af tot in ewigheid!
3 # Ps. 50:1; Mal. 1:11 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die Here geloof word!
4Die Here is #Ps. 99:2hoog bo al die nasies; #Ps. 108:5bo die hemele is sy heerlikheid.
5 # Ps. 89:7 Wie is soos die Here onse God, wat hoog woon,
6 # Jes. 57:15 wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?
7 # I Sam. 2:8 Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef;
8om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk.
9 # I Sam. 2:5; Jes. 54:1 Wat die onvrugbare van die huis laat woon — ’n blye moeder van kinders. #Ps. 105:45Halleluja!