JOB 5:19

AFR53
Afrikaans 1933/1953

19 # Ps. 34:20 In ses benoudhede sal Hy jou red, ja, in sewe sal geen onheil jou tref nie.