JOB 42:13

AFR53
Afrikaans 1933/1953

13 # Vgl. vers 10 met Job 1:2 Daarby het hy sewe seuns en drie dogters gehad.