II THESSALONICENSE 3
AFR53
3
Verskillende vermaninge. Groete.
1VERDER, broeders, #I Thes. 5:25bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle;
2en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want #Rom. 10:16; I Joh. 2:19die geloof is nie die deel van almal nie.
3Maar #Deut. 7:9die Here is getrou; Hy sal julle versterk en #Joh. 17:15bewaar van die Bose.
4En ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel.
5Mag die Here #I Thes. 3:11julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
6Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, #Rom. 16:17dat julle jul onttrek aan elke #I Kor. 5:11broeder #I Thes. 5:14; II Thes. 3:11wat onordelik wandel en nie volgens #II Thes. 2:15die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.
7Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, #I Thes. 1:5want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie;
8ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie; maar #I Thes. 2:9ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie.
9 # I Thes. 2:6 Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg.
10Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: #Gén. 3:19; I Thes. 4:11as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.
11Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is.
12Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, #I Thes. 4:11om rustig te werk en hulle eie brood te eet.
13En julle, broeders, moet nie in goeddoen verflou nie.
14En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken dié man en #I Kor. 5:11; II Thes. 3:6hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word.
15 # Lev. 19:17 En beskou hom nie as 'n vyand nie, maar #I Thes. 5:12,14vermaan hom as 'n broeder.
16En mag Hy, #Rom. 15:33die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees!
17 # I Kor. 16:21 Die groete van Paulus, met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief; so skryf ek.
18 # Rom. 16:24 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953