Versions

Cancel
 
18 # Efés. 5:20; Kol. 4:2 Wees in alles dankbaar, want dit is #I Thes. 4:3die wil van God in Christus Jesus oor julle.