Versions

Cancel
 
20Maar nou, #I Petr. 1:3Christus is opgewek uit die dode; #Hand. 26:23Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.