Mt 1
KQC

Mt 1

1
Ri kibi' ri e rati't-rumama' ri Jesús ri Cristo
1Ri Jesús ri Cristo kan riy-rumam kan ri rey David, y kan riy-rumam kan chuqa' ri Abraham.
2Ri Abraham jari' ri xalk'ualan ri Isaac, ri Isaac xralk'ualaj ri Jacob, ri Jacob xralk'ualaj ri Judá y ch'aqa' chik rach'alal. 3Ri Judá y ri Tamar xekalk'ualaj ri Fares y ri Zeráh, y ri Fares xralk'ualaj ri Hesrón, y ri Hesrón xralk'ualaj ri Aram. 4Y re Aram re' xralk'ualaj ri Aminadab, ri Aminadab xralk'ualaj ri Nahasón, y ri Nahasón xralk'ualaj ri Salmón. 5Y ri Salmón y ri Rahab xkalk'ualaj ri Booz, ri Booz y ri Rut xkalk'ualaj ri Obed, y ri Obed xralk'ualaj ri Isaí. 6Y re Isaí re' xralk'ualaj ri rey David.
Ri rey David xralk'ualaj ri Salomón rik'in ri Betsabé ri rixjayil. Ri Betsabé ri', ja ri rixjayil kan ri Urías. 7Jak'a ri Salomón xralk'ualaj ri Roboam, ri Roboam xralk'ualaj ri Abías, y ri Abías xralk'ualaj ri Asá. 8Y re Asá re' xralk'ualaj ri Josafat, ri Josafat xralk'ualaj ri Joram, y ri Joram xralk'ualaj ri Ozías. 9Y re Ozías re' xralk'ualaj ri Jotam, ri Jotam xralk'ualaj ri Acaz, y ri Acaz xralk'ualaj ri Ezequías. 10Y re Ezequías re' xralk'ualaj ri Manasés, ri Manasés xralk'ualaj ri Amón, y ri Amón xralk'ualaj ri Josías. 11Y re Josías re' xralk'ualaj ri Jeconías y ch'aqa' chik rach'alal. Y jari' toq ri winaqi' judío xe'uk'u'ex-el pa ruwach'ulew Babilonia.
12Y toq ek'o chik chiri' pa Babilonia, ri Jeconías xralk'ualaj ri Salatiel. Y ri Salatiel xralk'ualaj ri Zorobabel. 13Y re Zorobabel re' xralk'ualaj ri Abihud, ri Abihud xralk'ualaj ri Eliaquim, y ri Eliaquim xralk'ualaj ri Azor. 14Y re Azor re' xralk'ualaj ri Sadoc, ri Sadoc xralk'ualaj ri Aquim, y ri Aquim xralk'ualaj ri Eliud. 15Y re Eliud re' xralk'ualaj ri Eleazar; ri Eleazar xralk'ualaj ri Matán, ri Matán xralk'ualaj ri jun chik ri xubini'aj Jacob. 16Y re Jacob re' xralk'ualaj k'a ri José ri xok rachijil ri María. Y re María re' jare' ri rute' ri Jesús ri Cristo.
17Kajlajuj k'a sol winaqi' xek'oje-pe, ri nitiker-pe rik'in ri Abraham k'a rik'in ri rey David. Kajlajuj sol winaqi' xek'oje-pe, ri nitiker-pe rik'in ri rey David k'a chupan ri ruq'ijul toq ri qawinaq xebe pa ximonri'il pa Babilonia.Y kajlajuj sol winaqi' ri nitiker-pe rik'in ri q'ij toq ri qawinaq xebe pa ximonri'il k'a ri q'ij toq xalex ri Cristo.
Ri ralaxibel ri Jesús
18Kere' k'a xbanatej toq xo'alex-qa ri Jesús ri Cristo: Ri María ri xok rute', jun xten ri k'utun chik roma ri José. Y xk'uluwachitej k'a chi toq k'a man jani kik'uan ta ki', xnabetej chi ri María yawa' chik richin alanik, roma xqaqa ri Loq'olej Espíritu pa ruwi'. 19Jak'a ri José ri nibe'ok rachijil ri María, kan jun chojmilej wineq wi; y man xrajo' ta xuya' ruk'ix ri María chikiwech ri winaqi', roma ri' xuch'ob chi nuya' kan choj keri' y man nutaluj ta na rutzijol. 20Nich'oboch'ot k'a pa ruwi' ri' toq jun ángel richin ri ajaw xuk'ut ri' chuwech pa ruwaran, y xubij chire: José, rat ri at riy-rumam kan ri rey David, man k'a taxibij-awi' chi yak'ule' rik'in ri María ri ak'utun richin nok awixjayil, roma ja ri Loq'olej Espíritu ri xqaqa pa ruwi' rija' y wakami peteneq alanik chirij. 21Ri ak'ual ri xtralaj, ti ala', y Jesús*f1* ri rubi' ri xtaya'. Keri' xtubini'aj roma ja rija' xtikolon kichin ri awinaq chupan ri kimak, xcha'.
22Ronojel k'a re' xbanatej richin nitz'aqet ri xuq'alajirisaj ri Dios chuwech ri q'alajirisey ruch'abel ri xk'oje' ojer kan toq xubij:*f2* 23Jun xten xtipe alanik chirij. Y xtibe'alex jun ti ral. Y Emanuel ri rubi' ri xtuya', nicha'. Ri Emanuel nel chi tzij: Ja ri Dios Qik'in.
24Toq xk'astej k'a ri José, kan xuben k'a ri xbix chire roma ri ángel. Rija' kan xuk'en k'a ri María richin xok rixjayil. 25Jak'a man xk'oje' ta rik'in, k'a toq xalex na ri nabey ti ral ri María. Y toq xalex ri ak'ual, ri José xuya' rubi', y Jesús ri rubi' xuya'.

Kaqchikel Bible © Bible Society in Guatemala, 2003.


Learn More About Kaqchiquel Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.