Parallel
2
Ri xbanatej pa jun k'ulubik ri chiri' pa Caná
1Ri pa rox q'ij, ri chiri' pa tinamit Caná ri chiri' pa Galilea, k'o k'a jun k'ulubik xbanatej. Y ri María ri rute' ri Jesús, kan k'o k'a ri chiri' chupan ri k'ulubik ri'. 2Y ri Jesús e rachibilan ri rutijoxela', xoyox k'a chupan ri k'ulubik ri'. 3Jak'a ri vino xa xk'is yan chi'anin. Roma ri' ri María xapon k'a apo rik'in ri Jesús y xberubij chire chi xk'is ri vino. 4Jak'a ri Jesús xubij chire: ¿Achike k'a ri nawajo'? Roma ri nu-hora xa k'a man jani tapon, xcha' rija'.
5Ri María xubij k'a chike jujun aj-ik'a' ri ek'o chiri': Wi ri Jesús k'o ri xtubij chiwe, kan tibana' k'a apo, xcha'.
6Ri chiri' ek'o k'a waqi' nima'q taq kuku', e banon rik'in abej. Ri judío yalan yekikusaj kuku' ke taq ri', roma chupan ri' nikiya-wi ya' ri nik'atzin chike richin ri ch'ajch'ojirisanik, kan achi'el k'a nikibij ri kitijonela'. Y ri nima'q taq kuku' ri' jubama wolajuj galón ya' kipan. 7Ri Jesús xubij chike ri aj-ik'a': Ke'inojisaj chi ya' re kuku' re', xcha'. Y ri aj-ik'a' kan keri' wi xkiben. Kan xekipulisaj k'a kan. 8K'ari' ri Jesús xubij chike: Wakami tipaja-el juba' y tik'uaj chire ri pa'el chuwech re nimaq'ij re', richin tuna', xcha'.
Y ri aj-ik'a' kan xkik'uaj-el ri ya' chire, 9jak'a ri ya' xa xujel-yan ri' y xok vino. K'ari' ri pa'el chuwech ri nimaq'ij ri', toq runa'on chik qa chi yalan jebel ri vino ri', xroyoj k'a ri achijlonel chupan ri k'ulubik ri'. Ri pa'el k'a chuwech ri nimaq'ij ri', man k'a retaman ta akuchi peteneq-wi ri vino ri'. Xa kan xaxe k'a ri aj-ik'a' ri xepajo ri e etamayon. 10Toq ri achijlonel xapon, ri pa'el chuwech ri nimaq'ij richin ri k'ulubik ri' xubij k'a chire: Toq k'o jun nimaq'ij kere', konojel k'a winaqi' ja ri vino ri utz nikiya' nabey, y toq ri winaqi' k'iy chik ri kiqumun, nikiya' k'a jun vino ri man kan ta utz. Jak'a rat xa man keri' ta xaben. Rat xa k'a ri' xabewelesaj-pe ri vino utz, xcha'.
11Ja ri chiri' pa Caná richin Galilea, ri Jesús xuben ri nabey meyel banobel y re' kan xuk'ut k'a chi rija' kan k'o-wi ruq'ij-ruk'ojlen. Y ri e rutijoxela' kan xkikuquba' k'a kik'u'x rik'in.
12Toq kan k'achojineq chik k'a kan ri k'ulubik, ri Jesús rachibilan ri rute', ri e rach'alal y ri rutijoxela', xbe pa tinamit Capernaum. Y xek'oje' k'a ka'i-oxi' q'ij ri chiri'.
Toq ri Jesús xeroqotaj-pe ri k'ayinela' pa rachoch ri Dios
13Kan naqaj chik k'a ri q'ij richin ri kinimaq'ij ri judío, ri nikinataj toq ri Dios xuya' ri Solbelri'il chike. Roma ri' ri Jesús kan xbe k'a pa Jerusalem, richin ri nimaq'ij ri'. 14Ri chiri' chuwa-rachoch ri Dios, ri Jesús xeberila' k'a k'ayil taq wákix, k'ayil taq karne'l, y k'ayil taq paloma. Y xeberila' chuqa' jaloy-ruwech méro. 15Roma ri' ri Jesús xuben k'a jun ruch'ayibal rik'in kolo' y xeroqotaj-pe konojel. Xeroqotaj k'a pe kachibilan ri kikarne'l y ri kiwákix ri chiri' chuwa-rachoch ri Dios. Chike ri jaloy-ruwech méro, xuk'aqala' k'a kan ri kiméro chikiwech y xerutek'mayila' kan ri ki-mesa. 16Chike ri k'ayil taq paloma xubij: Ke'iwelesaj-el ronojel re' wawe'. Y man tiben chire ri rachoch ri nata' Dios, jun k'ayibel, xcha'.
17Roma ri' ri rutijoxela', kan chi'anin k'a xoqaqa chikik'u'x ri jun tzij tz'ibatel chupan ri ruch'abel ri Dios, toq nubij:*f3* Roma kan janila ninwajo' ri awachoch y kan nupaxij wánima ri niban chire, nicha'.
18Jari' toq ri judío ri kan k'o-wi kiq'ij xkibij chire ri Jesús: ¿Achike k'a ri yatikir nak'ut chiqawech richin chi kan niqetamaj chi k'o uchuq'a' pan aq'a' richin xe'awoqotaj-el ri winaqi' wawe'?, xecha'.
19Ri Jesús xubij k'a chike: Tiqasaj k'a pan ulew re jun jay re', ri kan richin ri Dios, y yin pan oxi' q'ij xtinyek chik jun bey, xcha'.
20Jari' toq rije', xkibij chire ri Jesús: Re jun jay re', kawineq waqi' juna' xkiben ri qate-qatata' chirij richin xkipaba-q'anej. ¿Yatikir kami rat napaba' pan oxi' q'ij?, xecha' chire.
21Jak'a ri jay ri xubij ri Jesús chike ri winaqi' ri', ja ri ruch'akul-qa rija'. 22Roma ri', toq ri Jesús xkamisex chuwa ri cruz y pa rox q'ij xbek'astej-pe, ri rutijoxela' xoqaqa k'a chikik'u'x re jun tzij re'. Y xkuqer k'a kik'u'x rik'in ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatel kan y rik'in ri ch'abel ri e rubin kan chike.
Ri Jesús retaman ri k'o pa taq kánima ri winaqi'
23Chupan k'a ri q'ij toq k'o ri Jesús pa Jerusalem roma ri nimaq'ij, kan e k'iy wi k'a winaqi' ri xkikuquba' kik'u'x rik'in xaxe roma xekitz'et ri meyel taq banobel ri xeruben chikiwech. 24Jak'a ri Jesús man k'a xukuquba' ta ruk'u'x kik'in rije', roma rija' kan retaman-wi ri k'o pa taq kánima konojel. 25Y man nik'atzin ta k'a chire chi k'o ta jun ri nibin chire achike rubanik ri kik'aslen chikijujunal, roma rija' kan retaman-wi achike k'a ri k'o pa taq kánima.