Žalmy 31:25

Žalmy 31:25 SEB

Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share