Žalmy 95:7-11

Žalmy 95:7-11 SEB

Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: „Nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Massy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. Štyridsať rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som: ‚Je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty.‘ V hneve som teda prisahal: ‚Nevojdú do môjho pokoja!‘“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.