Žalmy 95:1-7

Žalmy 95:1-7 SEB

Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme Skalu našej spásy! Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Žalmy 95:1-7

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.