Žalmy 78:18-29

Žalmy 78:18-29 SEB

V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: „Môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj mäso?“ Počul to Hospodin a rozhneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies; mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spŕšku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presýtili sa; doprial im, čo si žiadali.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.