Žalmy 65:1-14

Žalmy 65:1-14 SEB

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione, a tebe treba plniť sľuby. K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu. Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov. Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem: zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají vyviera tuk. Púštne pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom. Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.