Žalmy 61:1-6

Žalmy 61:1-6 SEB

Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu! Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež nájdem útočisko v tôni tvojich krídel. — Sela — Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.