Žalmy 16:8-11

Žalmy 16:8-11 SEB

Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Žalmy 16:8-11

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.