Žalmy 106:7-13

Žalmy 106:7-13 SEB

Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil Trstinovému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share