Žalmy 106:7-13

Žalmy 106:7-13 SEB

Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil Trstinovému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.