Žalmy 106:12-15

Žalmy 106:12-15 SEB

Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.