Príslovia 5:15

Príslovia 5:15 SEB

Pi vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky!
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share