Príslovia 19:23

Príslovia 19:23 SEB

Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share