Príslovia 10:11

Príslovia 10:11 SEB

Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share