Matúš 13:1-9

Matúš 13:1-9 SEB

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna a sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Hľa, rozsievač vyšiel siať. Keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. Iné zrná padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu: jedny stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a ďalšie tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share