YouVersion Logo
Search Icon

Lukáš 16

16
Podobenstvo o nepoctivom správcovi
1A svojim učeníkom povedal: „Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. 2Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom.‘ 3Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. 4Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď budem pozbavený správcovstva.‘ 5Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ 6Ten odpovedal: ‚Sto batov oleja.‘ Povedal mu: ‚Vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš päťdesiat.‘ 7Potom sa opýtal iného: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ Odpovedal: ‚Sto kórov pšenice.‘ Tomu povedal: ‚Vezmi si svoj úpis a napíš osemdesiat.‘
8Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď voči seberovným sú synovia tohto sveta prezieravejší, než synovia svetla.#Ef 5,8; 1Tes 5,5 9Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony#16,9 Alt. prostredníctvom mamony, resp. z nespravodlivej mamony., aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov.#Mt 6,20; 25,35-40; Lk 12,33; 18,22 10Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom.#Mt 25,21.23; Lk 19,17 11Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? 12A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“#Mt 6,24
Zákon a Božie kráľovstvo
14Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.#Mt 23,13 15Ale on im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.#1Sam 16,7; Prís 21,2; Mt 23,28; Lk 18,9-14; 1Kor 1,27 16Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.#Mt 11,12-13 17No ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.#Mt 5,18 18Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.#Mt 5,32; 19,9; Mk 10,11-12; 1Kor 7,10-11
Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi
19Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. 20Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. 21Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola#16,21 Var. + ale nikto mu ich nedal., ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy.#Mk 7,28 22Ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.#Jn 13,23 24I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.‘#Mk 9,48; Lk 3,17 25No Abrahám odpovedal: ‚Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.#Lk 6,24 26A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ 27Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. 28Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ 29Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich poslúchajú.‘#Lk 18,20; Jn 5,45-47; 2Tim 3,16; 2Pt 1,12 30Ale on povedal: ‚Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.‘ 31Odpovedal mu: ‚Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“#Jn 11,43-53

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy