Ján 3:16-17

SEB
Slovenský Ekumenický Biblia

16Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. 17Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.