Izaiáš 55:4

Izaiáš 55:4 SEB

Hľa, urobil som ho svedkom pre ľudí, ich kniežaťom a vládcom.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share