Izaiáš 40:21,28

Izaiáš 40:21 SEB

Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste základy zeme?
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Izaiáš 40:28 SEB

Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Izaiáš 40:21,28

Share