Genezis 9:23

Genezis 9:23 SEB

Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share