Exodus 5:1-23

Exodus 5:1-23 SEB

Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!‘“ Faraón však odpovedal: „Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“ Oni mu povedali: „Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom.“ Egyptský kráľ im však povedal: „Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote!“ Faraón dodal: „Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať?“ V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz: „Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: ‚Chceme odísť a obetovať svojmu Bohu.‘ Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali na klamné reči.“ Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: „Toto hovorí faraón: ‚Slamu vám už nedám. Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám však nič neubudne.‘“ Ľud sa rozpŕchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. Poháňači naliehali a hovorili: „Robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu!“ Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, bili a hovorili: „Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým?“ Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: „Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? Slamu tvojim otrokom nedávajú, a predsa nám prikazujú: ‚Robte tehly!‘ Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia.“ Faraón odpovedal: „Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte: ‚Poďme obetovať Hospodinovi.‘ Choďte a pracujte! Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte.“ Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: „Nesmiete znížiť dennú výrobu tehál.“ Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. Dozorcovia im povedali: „Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi! Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili.“ Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: „Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne poslal? Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.