Prvý Timotejovi 4:1

Prvý Timotejovi 4:1 SEB

Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share